Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 45772Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een tankstation - Arnoud van Gelderweg ongenummerd te Grave

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Voor: het realiseren van een tankstation (zaaknr.: Z/20/248533 )

Locatie: Arnoud van Gelderweg ongenummerd te Grave

kad. bekend gemeente Grave,

sectie A, nr. 3008 sectie A, nr. 03079

(postcodegebied 5361)

Datum ontvangen: 14 februari 2020

 

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277