Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 45564VerordeningenCentrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 en Centrumregeling WMO Brabant Noordoost Oost 2017

Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Landerd ingestemd met het voorstel om de ‘Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015’ te verlengen met de periode van 1 jaar waardoor deze geldt tot 2020. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met de centrumregeling Wmo Brabant Noordoost Oost 2017. De lopende centrumregeling WMO eindigt per 31 december 2016. De centrumregeling Wmo Brabant Noordoost Oost 2017 geldt ook tot 2020.

De centrumregelingen zijn aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen en voor de inkoop van ondersteuning in het kader van de WMO volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. De gemeente ’s-Hertogenbosch is aangewezen als centrumgemeente voor de inkoop van jeugdhulp en gemeente Oss is aangewezen als centrumgemeente voor de inkoop van ondersteuning in het kader van de WMO. U kunt de ‘Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015’ en de ‘Centrumregeling WMO Brabant Noordoost 2017’ inzien via www.overheid.nl