Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2020, 44986Overige besluiten van algemene strekkingBenoemingsbesluit toezichthouders BRP Borger-Odoorn

 

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn;

 

Dat het in het kader van artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen verplicht is toezichthouders aan te wijzen die toezien op de naleving van verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen;

 

Overwegende, dat deze toezichthouders bevoegdheden uitvoeren als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 

  • -

    De medewerkers van het Klantcontactcentrum - Burgerzaken van de gemeente Borger-Odoorn als toezichthouder aan te stellen op de naleving van de verplichtingen door de burger op grond van de Wet basisregistratie personen.

 

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11-02-2020.

 

Het college van-burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

D. Rensen, J. Seton