Gemeenteblad van Altena

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AltenaGemeenteblad 2020, 44766Beschikkingen | afhandelingGemeente Altena – Besluit verlenen omgevingsvergunning Sleeuwijk: Rijksstraatweg 148, 4254 XJ

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

  • 1.

    Sleeuwijk: Rijksstraatweg 148, 4254 XJ, realiseren tijdelijke woonunit (OV20200029/4889953); verzonden op 14 februari 2020.

     

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: college van burgemeesters en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct worden tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.

 

U kunt een vergunning binnen 6 weken bekijken

De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. U kunt de vergunningen bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183 - 51 61 00.