Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2020, 44721VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging mandaat 5 (tabel Portefeuillehouders, directie en staf) Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 – Z-20-065760/D/20/166808

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op de wens tot het actueel houden van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019;

 

gelet op artikel 12.1 van de Cao Gemeenten;

 

gelet op de noodzaak om een vertegenwoordiger aan te wijzen die namens de werkgever deelneemt aan het Lokaal Overleg;

 

bij besluit van 11 februari 2020 de Algemeen directeur daartoe is aangewezen;

 

B E S L U I T E N :

 

 

 

 

Mandaat 5 in de tabel Portefeuillehouders, directie en staf van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 te wijzigen, zodat het mandaat komt als volgt komt te luiden.

 

nummer

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

5

 • 1.

  Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten t.b.v. de interne bedrijfsvoering en het dagelijks functioneren van het bestuurs- en ambtelijk apparaat.

 • 2.

  Vertegenwoordiging en volmacht van de werkgever in het Lokaal Overleg zoals bedoeld in artikel 12.1 van de Cao Gemeenten

BW/Burg

12000001 Algemeen directeur

 

 • 1.

  Overleg portefeuillehouder

 • 2.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.2 van de Cao Gemeenten

ma

 

V

 

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt.

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw L. Veenstra

locoburgemeester