Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 4457Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Bleken 1, 5473 VV te Heeswijk-Dinther

Het verbouwen van de woning

 

Datum ontvangst: 03-01-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 15 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze