Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 44356Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Goorstraat 49, 5384 PP te Heesch

Het bouwen van een schuur

 

Datum ontvangst: 14-02-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 26 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze