Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2020, 42343VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 (Z-19-059940/D/19/158331)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het feit dat het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds fuseren

 

gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om bijlage 1 in de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 te moeten wijzigen;

 

b e s l u i t :

 

 

de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 als volgt te wijzigen:

 

Artikel 1 Wijziging tabel onder bijlage 1

In bijlage 1 worden de twee regels in de kolom Voorzieningen minima met de titel Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds samengevoegd tot één regel, met als nieuwe titel Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. De bijbehorende bedragen in aansluitende regels worden getotaliseerd tot een bedrag van € 35.500,00 en achter de stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen in de regel weergegeven.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw F.T. de Jonge

secretaris burgemeester