Gemeenteblad van Harlingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenGemeenteblad 2020, 41601Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning reguliere procedure Galjoenweg 19

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 06-02-2020 tot en met 12-02-2020.

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:

  • 1.

    06-02-2020, Galjoenweg 19, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

Harlingen 13-02-2020