Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2020, 41569Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor het innemen van een standplaats vanaf 4 april 2020 (maximaal 1 jaar) - Parkeerplaats De Wending in Marum

Op 12 februari 2020 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het innemen van een standplaats vanaf 4 april 2020 (maximaal 1 jaar) op locatie Parkeerplaats De Wending in Marum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z202000688. De aanvraag betreft:

  • het innemen van een standplaats

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.