Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 40908Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning John F. Kennedystraat 94, 5384 GG te Heesch

Het opwaarderen van de buitenschil

 

Datum ontvangst: 12-02-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 19 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze