Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2020, 40859Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding voor het houden van de Roparun op 31 mei 2020 - ged. door gemeente Westerkwartier

Op 10 februari 2020 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z202000626. De melding betreft:

  • het organiseren van een evenement

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.