Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 40731Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Eg / De Gaffel / De Ploeg / De Rijf / De Wisboom / De Zeis / De Zicht te Heesch

Het verrichten van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden

 

Datum ontvangst: 12-02-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 19 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze