Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2020, 40722Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor het samenvoegen van 2 woningen (verbouw) - Provincialeweg 17 in Doezum

Op 12 februari 2020 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het samenvoegen van 2 woningen (verbouw) op locatie Provincialeweg 17 in Doezum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z202000669. De aanvraag betreft:

  • het bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.