Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 40720Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Maashorstweg 2, 5388 TB te Nistelrode

Het slopen op grond van ruimtelijke regels

 

Datum ontvangst: 11-02-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 19 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze