Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 40483Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op het perceel Grosthuizen 96 te Avenhorn

De gemeente heeft op 12 februari 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2019-HZ-0442 voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op locatie Grosthuizen 96 te Avenhorn te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.