Gemeenteblad van Hollands Kroon

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonGemeenteblad 2020, 40265Beschikkingen | aanvraagHollands Kroon - week 5, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Groetpolderhoofdweg 1 Lutjewinkel

Omschrijving: het plaatsen van een tijdelijke antennemast

Locatie: Groetpolderweg 1, 1732 NN Lutjewinkel

Datum ontvangst aanvraag: 31 januari 2020

Zaaknummer: Z-258033

 

De stukken liggen niet ter inzage. Indien u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan vergunningen@hollandskroon.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.