Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 402Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Leeghandseweg 12, 5476 VD te Vorstenbosch

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv realisatie camping

 

Datum ontvangst: 20-12-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 8 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze