Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 40141Beschikkingen | afhandelingWaalbandijk 12c: 10 t/m 11 april 2020, Waalbandijk 12c, Serra Serveert Beachvolleybaltoernooi, evenement - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 14-02-2020

Omschrijving: 10 t/m 11 april 2020, Waalbandijk 12c, Serra Serveert Beachvolleybaltoernooi, evenement (Waalbandijk 12c)

Activiteiten: ;

Zaaknummer: Z20.008334

Product: apv vergunning

Ontvangst: 16-01-2020

Definitieve beschikking verzonden: 12-02-2020

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 25-03-2020

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020.

Toelichting:

Het besluit ligt ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel.

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=C8253666-6235-4117-B0D6-B923609116D2