Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 40140Beschikkingen | afhandelingGrotestraat 6: 22 t/m 25 februari 2020, Grotestraat 6, Carnaval in de Grotestraat, Evenement - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 14-02-2020

Omschrijving: 22 t/m 25 februari 2020, Grotestraat 6, Carnaval in de Grotestraat, Evenement (Grotestraat 6)

Activiteiten: ;

Zaaknummer: Z19.065858

Product: apv vergunning

Ontvangst: 26-12-2019

Definitieve beschikking verzonden: 12-02-2020

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 25-03-2020

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020.

Toelichting:

Het besluit ligt ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel.

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=D8C2CBD8-E27F-4DAF-8F3B-471022D283F1