Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 40139Beschikkingen | afhandelingvan Welderenstraat 61: van Welderenstraat 61, Ero World Nijmegen B.V., Optreden nieuwe beheerder, Exploitatievergunning - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 14-02-2020

Omschrijving: van Welderenstraat 61, Ero World Nijmegen B.V., Optreden nieuwe beheerder, Exploitatievergunning (van Welderenstraat 61)

Activiteiten: Prostitutie;

Zaaknummer: Z20.010256

Product: apv vergunning

Ontvangst: 28-01-2020

Definitieve beschikking verzonden: 12-02-2020

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 25-03-2020

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020.

Toelichting:

Het besluit ligt ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel.

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=35BA7A88-8FC3-4438-BA5E-673A29073E9D