Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, gemeente Tiel

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel heeft op 18 december 2019, na verkregen toestemming van de gemeenteraad, besloten in te stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Naar boven