Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, gemeente Culemborg

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg heeft op 4 december 2019, na verkregen toestemming van de gemeenteraad, besloten in te stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Naar boven