Gemeenteblad van Beuningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenGemeenteblad 2020, 39692Beschikkingen | afhandelingGemeente Beuningen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 4851867 - Platinawerf 10 te Beuningen Gld

 

 

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : actualiseren van de gelijkwaardigheid

Locatie : Platinawerf 10 te Beuningen Gld

Datum besluit : 12 februari 2020

Zaaknummer ODRN: W.Z19.110499.01

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.