Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 39686Beschikkingen | afhandelingGemeente Lent sectie B nummer 1514 te Nijmegen: bouw van een woongebouw met 14 appartementen - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 14-02-2020

Omschrijving: bouw van een woongebouw met 14 appartementen (Gemeente Lent sectie B nummer 1514 te Nijmegen)

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z19.110189.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 12-12-2019

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=3ED8C2FD-6358-44C6-BB89-4E723E578B6D