Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 39683Beschikkingen | aanvraagGelderselaan 68 te Nijmegen: verwijderen van een asbest ventilatiekoker - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 14-02-2020

Omschrijving: verwijderen van een asbest ventilatiekoker (Gelderselaan 68 te Nijmegen)

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z20.101310.01

Product: meldingen

Ontvangst: 10-02-2020

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=9CAD75E2-DF27-41C0-AC29-70ADECC48646