Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 39497Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - wijzigen van de geldende bestemming ten behoeve van de realisatie van 11 wooneenheden (permanente bewoning) en verlenen van een ontheffing voor het toestaan van maximaal 180m2 aan terras t.b.v. deze woningen - Oude Baan 45, Wittem

OMGEVINGSVERGUNNING  

 Locatie 

 Omschrijving 

 Datum ontvangst/ 

 datum bekendmaking 

 Rechtsmiddel 

 en termijn 

Ontwerp omgevingsvergunning 

 

 

 

Oude Baan 45, 6286 BD Wittem 

Het wijzigen van de geldende bestemming ten behoeve van de realisatie van 11 wooneenheden (permanente bewoning) en het verlenen van een ontheffing voor het toestaan van maximaal 180m2 aan terras t.b.v. deze woningen

12 februari 2020

Zienswijze van 15 februari t/m 27 maart 2020

 RECHTSMIDDELEN 

Zienswijze | Het ontwerpbesluit ligt voor een bepaalde termijn bij ons klantcontactcentrum ter inzage. U kunt zonder afspraak deze stukken inzien tijdens de reguliere openingstijden. Een kopie van de stukken is tegen vergoeding beschikbaar. Binnen de gestelde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze (een reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W (postbus 56, 6270 AB Gulpen). Heeft uw zienswijze betrekking op een ontwerpbestemmingsplan? Dien deze dan schriftelijk in bij de gemeenteraad (postbus 56, 6270 AB Gulpen). U kunt ook mondeling een zienswijze indienen; graag uiterlijk één week voor het aflopen van de gestelde termijn.

 DIGITAAL RAADPLEGEN 

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nlen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nlontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.