Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 391Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plein 1969 nr.19, 5473 CA te Heeswijk-Dinther

Het plaatsen van een dakopbouw

 

Datum ontvangst: 21-12-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 8 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze