Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 38803Beschikkingen | afhandelingGemeente Nijmegen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 4813269- Westkanaaldijk 401 te Nijmegen

Burgemeester en Wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor : milieuneutrale verandering

Locatie Westkanaaldijk 401 te Nijmegen

Datum besluit : 11 februari 2020

Datum verzending: 11 februari 2020

Zaaknummer ODRN: W.Z20.100273.01

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.