Gemeenteblad van Gennep

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepGemeenteblad 2020, 38738Beschikkingen | afhandelingBesluit Omgevingsvergunning Kleefseweg 9 te Ottersum: het brandveilig gebruiken van een pand/activiteit bouw (verzenddatum: 11 februari 2020) 2019-0517

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben een vergunning geweigerd voor:

het brandveilig gebruiken van een pand/activiteit bouw te Kleefseweg 9 te Ottersum 2019-0517

Verzenddatum

Dit besluit is verzonden op 11 februari 2020

Bezwaar

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 12 februari 2020 en bedraagt 6 weken. U richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal bezwaar maken via http://www.gennep.nl/bezwaarmaken.

Informatie

Voor informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep via (0485) 49 41 41 of via gemeente@gennep.nl