Verleende omgevingsvergunning (activiteit bouwen/planologische afwijking/monumenten) - Sommelsdijk, Voorstraat 29: verbouwen woning, verzenddatum: 07/02/2020, referentienummer: Z/19/162576

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw bezwaarschrift het referentienummer te vermelden.

Het besluit treedt na verzending direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen in verband hiermee een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via loket.Rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Naar boven