Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 37625Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, Dijkweg 12 in Andijk

[Burgemeester en wethouders van Medemblik maken bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning milieuneutrale verandering te verlenen voor de inrichting N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland gelegen aan Dijkweg 12 in Andijk.

De verandering betreft de plaatsing van een flexibele vloeistofopslag voor het tijdelijk bufferen van de SIX reststroom.

Zaaknummer: OD.300151

Datum verzending besluit : 4 februari 2020

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.300151).

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.