Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 373VerordeningenIntrekking

 

De onderstaande verordening wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

Legesverordening gemeente Bernheze 2020

Legesverordening Omgevingsvergunning 2020

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bernheze van 12 december 2019

Namens deze,

Leandra Kilian

plv griffier

Marieke Moorman Voorzitter