Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 37031Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Tulpenroute, Tulpeiland

Naam evenement: Tulpenroute, Tulpeiland

Naam organisator: gemeente Zeewolde

Datum: 10 april 2020 tot en met 5 mei 2020

Locatie: Tulpeiland

Zaaknummer:

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 18 februari 2020 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: