Verleende vergunningen

Verleende evenementvergunning Waddinxveen

De evenementvergunning is verleend voor:

Evenement: kleine verkoopactiviteit en sponsorloop t.b.v. diaconaal project hervormde kerken

Datum: 4 april 2020 van 16.00-19.00 uur.

Locatie: grasveld Zonnehof en terrein Morgenster

Categorie: inzamelingsactie t.b.v. diaconaal project

Op- en afbouw: Opbouw: 4 april 2020 van 14.00-16.00 uur. Afbouw: 4 april 2020 19.00-20.00 uur.

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt dit melden bij de Omgevingsdienst Midden-Holland via: https://www.odmh.nl/thema/geluid/inwoners/geluidsoverlast

Verleende standplaatsvergunning aan v.o.f. Boersma-Sterrenborg voor de verkoop van oliebollen in de maanden oktober 2020 en december 2020 op de locatie Juliana van Stolberglaan – hoek Kerkweg Oost.

Verleende standplaatsvergunning voor 2020 verleend aan Sterre Vers kaashandel voor de verkoop van zuivelproducten op vrijdagen op de standplaatslocatie Groensvoorde.

Verleende standplaatsvergunning voor 2020 verleend aan vishandel Weerstand voor de verkoop van visproducten op donderdag op de standplaatslocatie Zuidplas.

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt dit melden bij de Omgevingsdienst Midden-Holland via: https://www.odmh.nl/thema/geluid/inwoners/geluidsoverlast

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • de datum waarop u het bezwaar indient;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

  • waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Waddinxveen, 12 februari 2020

Burgemeester en wethouders

Naar boven