Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 36609Beschikkingen | afhandeling



Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • 1.

    Oostelijke Randweg 16 in Moerdijk

  

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  • 1.

    Middenweg 35 in Moerdijk, door Joop Rodenburg Sloopwerken & Puinrecycling B.V

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 7 tot en met week 20, voor naar verwachting hoogstens 2 á 3 dagen.

 

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.