Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 36599Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Zevenbergseweg 14, Klundert

wijzigen van de eerder verleende vergunning (fundering)

29 januari 2020

Vrouwe Jacobstraat 28, Fijnaart

uitbreiden van de woning

3 februari 2020

Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen

innemen van een standplaats

30 januari 2020

Huizersdijk 20, Zevenbergen

legaliseren van een wasplaats

29 januari 2020

Boerendijk 27, Fijnaart

wijzigen van de brandcompartimentering

4 februari 2020

        

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.