Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 35949Beschikkingen | aanvraagHarichsterdyk 76 te Harich: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20200067/4936449)

Op 7 februari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen/uitbreiden van de woning.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.