Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 35835Beschikkingen | afhandelingGemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - realiseren van 24 groepszorgwoningen met 24-uurs zorg - Noordervaart 99, Stompetoren

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT  

1841GB99

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 

Noordervaart 99 Stompetoren: het realiseren van 24 groepszorgwoningen met 24-uurs zorg

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen, zie https://www.alkmaar.nl/Bezwaarschrift_indienen.html. Zet in uw bezwaarschrift altijd waarom u het niet eens bent met ons besluit. Uw bezwaarschrift moet vóór 20 maart 2020 zijn ontvangen.