Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 35769Beschikkingen | aanvraagGemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van de Ringersfabriek tot 73 appartementen en commerciële ruimtes - Noorderkade 1027, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1823CJ1027

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Noorderkade 1027 Alkmaar: het verbouwen van de Ringersfabriek tot 73 appartementen en commerciële ruimtes

Datum ontvangst: 3 februari 2020.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.