Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 354053Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit op het perceel Kerkebuurt 202 A te Berkhout

Op 24 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit op het perceel Kerkebuurt 202 A te Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0671. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.