Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 353862Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning, Jan Pietersz. Coenstraat 40 in Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben op 29 december 2020 een omgevingsvergunning verleend. De vergunning is bestemd voor:

Omschrijving:

het kappen van een boom i.v.m. sloop muziekschool

Locatie:

Jan Pietersz. Coenstraat 40 in Best

Activiteit(en):

  • Kappen

Dossiernummer:

WABO_VERG-20-01849

 

Bezwaar

Het besluit en de stukken die bij de vergunning horen kunt u inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.

Als u belang hebt bij deze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Vanaf 30 december 2020 kunt u gedurende zes weken bezwaar maken. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven vindt uop http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.