Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 353705Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een 2 onder 1 kap woning - Molenakker ongenummerd (A), Gassel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het realiseren van een 2 onder 1 kap woning (zaaknr.: Z/20/270254 )

Locatie: Molenakker ongenummerd (A) te Gassel

kad. bekend gemeente Grave, (postcodegebied5438)

sectie L, nr. 01955

Datum ontvangen: 24 december 2020

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277