Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 353274Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding plaatsen autolaadkraan Lauwersmeer 48, 1447LL Purmerend

Op 28 december 2020 heeft de gemeente melding ontvangen voor het plaatsen van een autolaadkraan voor de locatie Lauwersmeer 48, 1447LL Purmerend. De melding is geregistreerd onder zaaknummer A2020-0826. De melding betreft:

  • Gebruik openbare ruimte

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u over de ingekomenmelding telefonisch contact opnemen (0299- 452452, team Vergunningen).