Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2020, 352455Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Middenweg 7, Bovenkarspel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 

Locatie: Middenweg 7, Bovenkarspel

Voor: nieuwbouw appartementengebouw op stallingsgarage

Datum ontvangst: 24 december 2020

 

Zienswijze, bezwaar of beroep 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Stede Broec gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

 

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Stede Broec, telefoonnummer 0228 – 510 111.