Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 352326BeleidsregelsPrivaatrechtelijke parkeertarieven Parkeergarage De Kaap 2021

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Gelet op artikel 160, eerste lid onder d van de Gemeentewet;

B e s l u i t:

Vast te stellen de:

Privaatrechtelijke parkeertarieven Parkeergarage De Kaap 2021

Artikel 1 Tarieven

De privaatrechtelijke parkeertarieven (inclusief 21% BTW) zijn als volgt vastgesteld:

betreft

tarief

periode

Ma t/m za van 08.00 uur - 20.00 uur

€ 1,75

per 60 min of een deel hiervan per € 0,10

Vrij van 20.00 uur - 21.00 uur

€ 1,75

per 60 min of een deel hiervan per € 0,10

Zo van 13.00 uur - 18.00 uur

€ 1,75

per 60 min of een deel hiervan per € 0,10

Ma, di, wo, do en za 20.00 uur - 08.00 uur

€ 0,10

per 30 min

Vrij van 21.00 uur - za 08.00 uur

€ 0,10

per 30 min

Za van 20.00 uur - zo 13.00 uur

€ 0,10

per 30 min

Dagkaart ma t/m za tijdens uurtarief € 1,75

€ 8,75

per dag

1e Paasdag, 1 Pinksterdag, 1e Kerstdag, Oudejaarsdag en 1 januari van 00.00 uur tot 24.00 uur

€ 0,10

per 30 min

Uitrijkaart ten gevolge van een beschadigde of verloren kaart

€ 10,00

 

Artikel 2 Nadere regels door het college

Het college stelt in de ‘Uitgifteregels parkeerabonnementen’ het beleid vast ten aanzien van:

 • a.

  het maximaal aantal uit te geven parkeerabonnementen;

 • b.

  het verlenen, het intrekken en het -ontzeggen van abonnementen;

 • c.

  het gebruik van de parkeerabonnementen;

 • d.

  de geldigheidsduur van een parkeerabonnement.

Artikel 3 Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging

 • 1.

  In geval van diefstal van de abonnementspas wordt slechts een vervangende abonnementspas verstrekt indien van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.

 • 2.

  Bij beschadiging waardoor een abonnementspas niet meer werkt kan een nieuwe pas worden verstrekt na inlevering van de oude pas.

 • 3.

  Bij verlies of vermissing wordt een vervangende abonnementspas verstrekt na het op verzoek van de abonnementhouder blokkeren van de oude pas.

 • 4.

  Alle kosten, verbonden aan de uitgifte van vervangende abonnementspassen zijn voor rekening van de abonnementhouder.

Artikel 4 Wijze van betaling en restitutie

 • 1.

  De abonnementskosten van het verleende garageabonnement worden in rekening gebracht via een nota.

 • 2.

  Indien een garageabonnement in de loop van een jaar wordt verleend of beëindigd is het tarief naar evenredigheid verschuldigd, gerekend van de eerste dag van de maand volgend op de datum van verlening, dan wel tot de eerste dag van de maand na beëindiging.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Privaatrechtelijke parkeertarieven 2021.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  Het besluit Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019 wordt ingetrokken.

 

Hoogeveen, 15 december 2020

 

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

De secretaris, de burgemeester,

B. Ruiter-Hiemstra K.B. Loohuis