Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 351758VerordeningenIntrekkingsbesluiten

 

 

Intrekking

 

De onderstaande verordening wordt ingetrokken met ingang van 31 december 2020 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Verordening Onroerende zaakbelastingen Bernheze 2020

Verordening Marktgelden Bernheze 2020

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Bernheze 2018

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Bernheze 2020

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Heesch 2020

Verordening Reclamebelasting Centrum Heesch 2018

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Bernheze 2018

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Bernheze 2020

Verordening op de heffing en de invordering afvalstoffenheffing Bernheze 2018

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Bernheze 2019

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Bernheze 2020

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bernheze van 10 december 2020

Leander Kilian

Griffier

Marieke Moorman

voorzitter