Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw op het perceel Wogmeer 2A te Hensbroek

Op 23 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw op het perceel Wogmeer 2A te Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0667. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven