Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 350819Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verwijderen van een wand en het aanpassen van gevels van aangrenzende woningen. op het perceel Vijverhof 7 te Avenhorn

De gemeente heeft op 24 december 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0490 voor een omgevingsvergunning voor het verwijderen van een wand en het aanpassen van gevels van aangrenzende woningen. op locatie Vijverhof 7 te Avenhorn te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw