Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2020, 350804Overige besluiten van algemene strekkingHotspotmonitor gemeente Twenterand 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand maken bekend dat zij in de vergadering van dinsdag 15 december 2020 hebben vastgesteld

 

Hotspotmonitor gemeente Twenterand 2020.

 

Het besluit houdt in dat van veertien bijzondere gebeurtenissen binnen de gemeente Twenterand uit de periode 2000-2020 – zgn. hotspots – de archiefbescheiden uitgezonderd worden van vernietiging en opgenomen zullen worden in het blijvend te bewaren archief.